Finansų vadovų tipai bei disciplina

0
258
įmonės registracijos adresas

Vadybiniai finansai yra susiję su finansų vadybine reikšme. Jie yra orientuoti į vertinimą, o ne į techniką. Pvz., peržiūrint metinę ataskaitą, su technika susijęs asmuo, pirmiausia būtų suinteresuotas matavimais.

Valdymo finansų srityje dirbantis asmuo būtų suinteresuotas įmonės finansinių rodiklių reikšme, vertinant pagal kelis tikslus, tokius kaip vidiniai tikslai ir konkurentų skaičiai.

Jie gali nagrinėti turto likučių pokyčius ir tikrinti rodančias sąskaitų surinkimo problemas arba skolą. Taip pat išanalizuoti apyvartinį kapitalą, kad būtų galima numatyti būsimas pinigų srautų problemas.

Patikimas finansų valdymas sukuria vertę ir organizacinius gebėjimus paskirstydamas ribotus išteklius konkuruojančioms verslo galimybėms. Tai pagalba įgyvendinant ir stebint verslo strategijas ir padeda pasiekti verslo tikslus.

Finansų srities vadovai yra skirstomi į tam tikrus tipus ir yra atsakingi už savo srities darbą. Be jokios abejonės, finansistai yra atsakingi už įmonės registracijos adreso formalumų įgyvendinimą, dokumentų tvarkymą bei kitus aspektus, susijusius su šia sritimi. Taigi, šiame straipsnyje kaip tik pakalbėsime apie finansų discipliną ir vadovų reikalingus įgūdžius bei kompetenciją.

Disciplinos klasifikacija ir svarba

Discipliną galima suskirstyti į ilgalaikius ir trumpalaikius sprendimus bei metodus. Kapitalo investicijų sprendimai yra ilgalaikiai pasirinkimai, kurie projektai gauna investicijas, ar finansuoti tą investiciją nuosavu kapitalu ar skolomis, ir kada mokėti dividendus akcininkams.

Kita vertus, trumpalaikiais sprendimais sprendžiamas trumpalaikis trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų balansas; pagrindinis dėmesys čia skiriamas grynųjų pinigų, atsargų, trumpalaikio skolinimosi ir skolinimo valdymui (pavyzdžiui, klientams suteikiamos kredito sąlygos).

Sąvokos įmonių finansai ir įmonių finansininkai taip pat siejamos su investicine bankininkyste. Tipiškas investicinio banko vaidmuo yra įvertinti įmonės finansinius poreikius ir pritraukti tinkamo tipo kapitalą, kuris geriausiai atitinka šiuos poreikius.

Taigi, terminai „įmonių finansai“ ir „įmonių finansininkai“ gali būti siejami su sandoriais, kurių metu kapitalas pritraukiamas siekiant sukurti, plėtoti, augti ar įsigyti verslą.

Yra skirtingų tipų finansų valdytojų

  1. Kontrolieriai nurodo rengti finansines ataskaitas, kuriose apibendrinama ir prognozuojama organizacijos finansinė padėtis, pavyzdžiui, pajamų ataskaitos, balansai ir būsimo uždarbio ar išlaidų analizės.
  2. Kreditų valdytojai prižiūri įmonės kreditų verslą. Jie nustato kredito reitingavimo kriterijus, kreditų viršutines ribas ir stebi pradelstų sąskaitų surinkimą.
  3. Rizikos valdytojai kontroliuoja finansinę riziką, naudodamiesi apsidraudimo ir kitomis strategijomis, kad apribotų arba kompensuotų finansinių nuostolių tikimybę ar įmonės finansinio neapibrėžtumo riziką.
  4. Draudimo vadybininkai nusprendžia, kaip geriausiai apriboti įmonės nuostolius, įsigydami draudimą nuo rizikos, tokios kaip būtinybė mokėti neįgalumą darbuotojui, nukentėjusiam dėl darbo, arba išlaidos, kurias patiria ieškinys įmonei.

Ką reikėtų išugdyti?

  • Analitiniai įgūdžiai. Finansų vadybininkai vis labiau padeda vadovams priimti sprendimus, turinčius įtakos organizacijai.
  • Bendravimas. Puikūs bendravimo įgūdžiai yra būtini, nes finansų vadybininkai turi paaiškinti ir pagrįsti sudėtingas finansines operacijas.
  • Dėmesys detalėms. Rengdami ir analizuodami tokias ataskaitas kaip balansai ir pajamų ataskaitos, finansų vadovai turi atkreipti dėmesį į detales.
  • Matematikos įgūdžiai. Finansų vadybininkai turi mokėti matematikos, įskaitant algebras. Taip pat svarbu suprasti tarptautinius finansus ir sudėtingus finansinius dokumentus.
  • Organizaciniai gebėjimai. Finansų vadybininkai tvarko įvairią informaciją ir dokumentus. Jie turi būti organizuoti, kad galėtų efektyviai atlikti savo darbą.

Apibendrinimas
Straipsnyje aptarėme pagrindinius aspektus, kuriuos yra būtina žinoti kiekvienas žmogui, kuris domisi finansai, planuoja įsteigti savo įmonę arba pradeda mokytis finansų srities medžiagą.

Informacija yra parengta vadovaujantis finance.lt medžiaga.