Ką daryti jei darbdavys nesumoka atlyginimo?

0
50

Bet koks legalus darbas kiekvienam žmogui turėtų užtikrinti pajamų stabilumą ir tikrumą. Tačiau vis dar pasitaiko atvejų, kai darbdavys laiku arba visiškai nesumoka darbo užmokesčio. Tokiu atveju verta pradėti nuo pokalbio. Tačiau jei tai nepadeda, darbuotojas turi galimybę, kuri padės apginti savo teises.

Atlyginimas yra pagrindinė darbdavio pareiga. Jis turi būti mokamas bent kartą per mėnesį iš anksto nustatytą dieną. Prievolę laiku mokėti darbo užmokestį reglamentuoja darbo kodeksas. Kur kreiptis jei darbdavys neatsiskaito?

Skolų išieškojimas yra turto susigrąžinimo procesas. Įmonės, teikiančios šią paslaugą atlieka teisinių ir procesinių veiksmų visumą, siekiant iš skolininko atgauti tam tikras sumas ar daiktus, kad jie būtų grąžinti užsakovui. Skolų išieškojimą galima suskirstyti į 4 pagrindinius etapus:

  1. Pradinė atvejo analizė. Pačioje pradžioje prieš pasirašant sutartį su skolų išieškojimo įmone, paprastai yra atliekamas skolininko, šiuo atveju darbdavio finansinės būklės patikrinimas. Jo dėka galima įvertinti galimybes susigrąžinti skolą.
  2. Sutarties pasirašymas. Antrasis skolų išieškojimo etapas yra sutarties pasirašymas su skolas išieškančia įmone.
  3. Taikus skolų išieškojimas. Visų pirma skolų išieškotojai veda taikias derybas su atlyginimų nemokančiu darbdaviu, siekiant įtikinti jį savo noru grąžinti skolą. Šiame skolų išieškojimo etape specialistai stengiasi išlaikyti didelį lankstumą ir pateikti skolininkui individualiai parinktus sprendimus, pavyzdžiui skolos paskirstymą dalimis, negrąžintos skolos kompensavimą negrynaisiais pinigais ir t.t.
  4. Teisminis skolų ieškojimas. Jei taikiai vykdant skolų išieškojimą nesumokama negrąžinta skola, kitas etapas yra teisminis procesas. Geros skolų išieškojimo įmonės teikia visas teisines paslaugas, pradedant atitinkamų dokumentų rengimu ir pateikimu teismui, baigiant atstovavimu klientui teisme individualiuose posėdžiuose. Teismo proceso tikslas yra gauti teismo sprendimą arba įsakymą dėl nesumokėto atlyginimo ir jo grąžinimo darbuotojui.